JAGs forskjellige deler

Foreningen JAG 

er en ideell interessepolitisk forening for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en er av kognitiv art som arbeider for at alle skal ha en individuell rett til BPA.

JAG Assistanse AS

er en ideell leverandør og organisator av BPA, spesielt rettet mot personer med kognitive funksjonsnedsettelser og omfattende og sammensatte assistansebehov.

Brukerforeningen JAG

er en medlemsorganisasjon for personer som har valgt JAG Assistanse AS som sin assistanseleverandør.