Å jobbe i JAG

JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får opplæring i yrkesrollen, individuell opplæring og relevante kurs.

Se stillinger

 

Å jobbe som personlig assistent

Personlig assistanse er en individuell støtteordning, tilpasset hvert enkelt individs behov. Gjennom din ansettelse er du knyttet til en person med BPA- ordning gjennom JAG, og oppdraget ditt er å kompensere for hans eller hennes funksjonshemming. Det er arbeidsleder/vedtakseier med eventuell støtte fra verge, som bestemmer hvilke arbeidsoppgaver assistenten skal utføre. Å være personlig assistent er et kvalifisert og ansvarsfullt arbeid. Som assistent i JAG er du med på å gjøre en forskjell hver dag!

Lønns- og arbeidsvilkår for assistenter:
  • JAG tilbyr ansatte en spennende, variert og selvstendig jobb
  • JAG har tariffavtale og individuell lønnsplassering hvor egnethet, bakgrunn og kompetanse vektlegges
  • JAG har gode pensjonsordninger i DNB og forsikringer i KLP
  • JAG er medlem i Hovedorganisasjonen VIRKE, og samarbeider med arbeidstakerorganisasjoner
  • JAG legger stor vekt på opplæring, og tilbyr eget opplæringsprogram for assistenter
  • JAG har tilbud til ansatte på et månedlig tilskudd til helsebringende aktivitet

Å jobbe i JAG

JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

Se stillinger