JAG Assistanse

JAG Assistanse

JAG Assistanse (JAG) er en ideell leverandør og tilrettelegger av BPA. JAG har spesiell kompetanse om organisering av BPA for personer med sammensatte og kognitive funksjonshemminger. Mange hos JAG har behov for assistert arbeidsledelse og vi arbeider for å få en maksimalt individuellt tilpasset assistanseordning for å sikre selvbestemmelse og god livskvalitet.

  • JAG skreddersyr din assistanse i samarbeid med deg og din eventuelle arbeidsleder
  • Assistansegaranti og opplæringsgaranti er viktige verktøy og virkemidler for å oppnå best mulig kvalitet i assistansen
  • Hos JAG vil du få grundig opplæring i arbeidslederrollen, om du leder på egne eller andres vegne
  • Alle assistenter får minst en ukes opplæring med arbeidsleder/erfaren assistent, mer ved behov
  • Du er med å påvirke hvordan kommunens timepris skal benyttes til beste for akkurat din BPA
  • Du vil få din egen rådgiver som gir løpende veiledning og bistand etter den enkeltes behov
  • JAG har kort responstid og døgnbetjent vakttelefon