Foreningen JAG

Foreningen JAG

Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en er av kognitiv art.

Foreningen JAGs hovedmål er å sikre at personer med omfattende og sammensatte funksjonsnedsettelser skal kunne leve frie og selvvalgte liv.
De skal på egne vilkår kunne bo selvstendig, leve gode liv i fellesskap med sin familie og på en trygg måte få stimulerende opplevelser og erfaringer som andre i samfunnet. Foreningen JAG mener at dette kan oppnås gjennom god brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i alle livets situasjoner med respekt for menneskeverd og integritet.

Siden oppstarten i desember 2009 har Foreningen JAG arbeidet målrettet mot stortingspolitikere og departement for at BPA skulle bli en lovfestet rettighet også for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. 1. januar 2015 ble BPA rettighetsfestet i Norge og retten inkluderer mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse.

Foreningen JAG arbeider for at BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse skal sikres og videreutvikles.

Foreningen JAG arbeider kontinuerlig for å gjøre samfunnet rettferdig og hindre diskriminering av personer med kognitiv funksjonsnedsettelse.

Meld deg inn eller få mer informasjon ved å sende en epost til: foreningenjag@jagassistanse.no

 

Kontaktinformasjon Styret i Foreningen JAG

 

Marie Jung Sun DaleTine MelbyEllen Frogner
StyrelederNestleder  Styremedlem
T: 930 25 093
E: k-esteda@online.no
.
Jonas Thue SkjoldenTor Arne HøidalLasse Grønvold
StyremedlemStyremedlemStyremedlem
.
Linn Margrete EvensenLine Holth Hanssen
VaramedlemVaramedlem