Hvorfor velge JAG

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell BPA-leverandør og er eid av den ideelle foreningen Brukarkooperativet JAG og den norske brukerforeningen TEAM JAG. Verdigrunnlaget i JAG bygger på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling. Selskapet styrer etter non-profitt prinsippet, og har over 25 års erfaring med organisering av personlig assistanse.

JAG har spesiell kompetanse om organisering av BPA for personer med sammensatte og kognitive funksjonshemminger.

JAG vil bidra til at alle mennesker kan leve sine liv fullt ut, på egne premisser!

Dette kan du forvente av JAG:
 • JAG skreddersyr din assistanse i samarbeid med deg og din eventuelle arbeidsleder
 • Assistansegaranti og opplæringsgaranti er viktige verktøy og virkemidler for å oppnå best mulig kvalitet i assistansen
 • Hos JAG vil du få grundig opplæring i arbeidslederrollen, om du leder på egne eller andres vegne
 • Alle assistenter får minst en ukes opplæring med arbeidsleder/erfaren assistent, mer ved behov
 • JAG dekker assistansekostnader i henhold til et individuelt budsjett tilpasset din BPA
 • Du vil få din egen rådgiver som gir løpende veiledning og bistand etter den enkeltes behov
 • JAG har kort responstid og døgnbetjent vakttelefon
Lønns- og arbeidsvilkår for assistenter:
 • JAG tilbyr ansatte en spennende, variert og selvstendig jobb
 • JAG har tariffavtale og individuell lønnsplassering hvor egnethet, bakgrunn og kompetanse vektlegges
 • JAG har gode pensjonsordninger og forsikringer i KLP
 • JAG er medlem i Hovedorganisasjonen VIRKE, og samarbeider med arbeidstakerorganisasjoner
 • JAG legger stor vekt på opplæring, og tilbyr eget opplæringsprogram for assistenter
 • JAG har tilbud til ansatte på et månedlig tilskudd til helsebringende aktivitet