Barn skal være barn!

Med BPA kan alle barn leve i fellesskap med sin familie, være sammen med venner og leve et aktivt liv på egne premisser. Barnets og familiens rett til valgfrihet, selvbestemmelse og integritet er viktig i en BPA-ordning. Retten til BPA inkluderer tjenester som avlastning og støttekontakt  for familier med funksjonshemmede barn.

Du er tryggheten i ditt barns liv. BPA er et godt hjelpemiddel, men erstatter ikke deg som forelder. Når et barn behøver personlig assistanse påvirkes hele familien. Assistansen må være tilpasset deres behov, og som forelder skal du og ditt barn ha en avgjørende innflytelse på hvordan tilbudet utformes.

For eldre barn er BPA et godt verktøy på vei til økt selvstendighet og voksenliv.

For at assistansen skal være personlig behøves en nær og personlig arbeidsledelse. For barn vil det i hovedsak være foreldre som har arbeidslederrollen.

Med BPA i JAG er du med hele veien og utformer assistansen sammen med ditt barn. JAG har stor kompetanse og et konsept rettet spesielt mot de som trenger assistert arbeidsledelse. Vi hjelper til etter behov i alle deler av prosessen for å få til en god BPA-ordning for ditt barn!