Vår Historie

JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør (non-profitt) og eies av TEAM JAG og Brukarkooperativet JAG i Sverige.

JAG Assistanse bygger fullt og helt på verdigrunnlaget og konseptet til Brukerkooperativet JAG i Sverige, som har over 25 års erfaring med organisering av personlig assistanse til personer med kognitiv funksjonshemming. Brukarkooperativet JAG har vært en av assistanseforkjemperne siden før ikrafttredelsen av LSS* i 1994, og er i dag Sveriges tredje største assistanseleverandør.

Medlemmene som grunnla JAG i Sverige, med Magnus Andén og hans mor/verge Gerd Andén, var foregangspersoner til det som i dag er personlig assistanse. De kjempet for at barn skulle få vokse opp i sin egen familie, og ikke bli tvunget til å bo på institusjon. Gerd Andén er fortsatt er ressurs for JAG Assistanse. Gerd Andén var i etableringsfasen leder for styret i JAG Assistanse, og har vært daglig leder i Brukarkooperativet JAG. Hun er nå seniorkonsulent i konsernet JAG, og tilgjengelig med all sin kompetanse. Les Magnus Andéns historie her

Foreningen JAG ble etablert i Norge i november 2009 etter svensk modell.  Siden det har foreningen jobbet for å påvirke beslutningstakere og myndigheter, og sikre rettighetsfesting av BPA for personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

JAG Assistanse i Norge ble etablert 03.02.2010 som leverandør og tilrettelegger av BPA, med spesiell kompetanse for personer med sammensatte og kognitive funksjonhemminger. Vi har hatt en stor vekst gjennom snart 10 år, og har BPA-ordninger fra nord til sør i hele landet. I dag har JAG konsesjon i nærmere 80 kommuner og i underkant av 400 ansatte (mars 2019).

*LSS: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – omfatter blant annet rett til personlig assistent for grupper av funksjonshemmede.