BPA – voksne

Alle kan ha BPA, om du kan lede assistentene selv, eller du må ha bistand i arbeidslederrollen.
Arbeidslederrollen er sentral for å få en assistanse tilpasset egne ønsker og behov. Ansettelser, arbeidsoppgaver, hvor de skal skje og til hvilken tid, er viktige prinsipper for å få en personlig tilpasset assistanse som ivaretas gjennom arbeidsledelsen i en BPA.

Assistert arbeidsledelse

Dersom du ikke kan ha  arbeidslederrollen alene, er det viktig at ledelsen utføres sammen med en person som kjenner deg godt og vet hvordan du vil ha assistansen utformet. I JAG har vi spesiell kompetanse om BPA for de som trenger assistanse i arbeidslederrollen, og vårt konsept er spesielt tilpasset for dette. Dersom assistansemottaker har en kognitiv funksjonshemming  og en utfordring med «å gjøre sin stemme hørt», kreves en tydelig ansvars- og rollefordeling mellom personene som er involverte i assistansen. Dette for å sikre at assistansen til enhver tid er i tråd med hovedpersonens ønsker og behov. Foreldre, verger, nærpersoner som har spesielt god kjenneskap til personen vil ha et overordnet ansvar for å sikre kvaliteten i assistanseordningen. Dette er en del av JAGs assistansegaranti.

  • I JAG vil du få grundig opplæring i arbeidslederoppgaver, om du leder på egne eller andres vegne.
  • Det avholdes individuelle oppstartsmøter med gjennomgang av JAGs lederverktøy
  • Hver vår og høst samles arbeidsledere til to-dagers kurs med erfaringsutveksling
  • Du vil få din egen rådgiver som gir løpende veiledning, og gir bistand til de ulike oppgavene etter behov
  • Det gis støtte til eksterne kurs der det er relevant, både for arbeidsledere og assistenter
  • Det legges stor vekt på opplæring av assistenter, alle kan gå minst en uke dobbelt med erfaren assistent