Team JAG
– brukerforeningen JAG

TEAM JAG

TEAM JAG er en forening for de som har sin BPA-assistanse i JAG.
TEAM JAG (tidligere Brukerforeningen JAG) ble opprinnelig opprettet i 2012 men har ligget nede i noen år. Vi har nå sett behovet for å samle assistansemottakerne i JAG for å skape en enda bedre hverdag for alle.

TEAM JAG vil jobbe for å samle alle assistansemottakerne og fordeler ved å være medlem er:

  • Skape gode relasjoner/nettverksbygging
  • Likepersonsarbeid og faglig påfyll
  • Dele erfaringer, bilder/videoer av hverdagen, gode historier og lære av hverandre
  • Skape felles aktiviteter, både digitalt men ikke minst fysisk og JAG Camp 
  • Legge til rette for felles kommunikasjonsplattformer
  • Synliggjøre JAG som BPA-leverandør

TEAM JAG vil være medeier i JAG Assistanse, ha en plass i styret og på den måten kunne påvirke utviklingen i JAG. Det kan være strategiplaner, økonomi og påvirke hva et evt. overskudd skal brukes til.

TEAM JAG har en lukket Facebook side hvor vi deler bilder, videoer og gode historier med hverandre.

Dersom du har JAG Assistanse som din BPA – leverandør ønsker vi DEG som medlem i TEAM JAG.
Høres dette spennende ut ta kontakt på mail: teamjag@jagassistanse.no

Vi håper du har lyst til å bli en del av TEAM JAG og vår tanke er: «sammen blir vi sterkere»

Kontaktinformasjon styret i TEAM JAG:

Kenneth Freitag Bjørg Midtsæter Grødahl Stig-Arne Ekerhovd
Styreleder, tlf. 905 47 718 Nestleder Styremedlem
Thomas Syvertsen Bjørn Ove Haukås
Styremedlem Styremedlem
Torstein Skjolden Hege Jansen
Varamedlem Varamedlem