Independent Living

JAG er en del av den internasjonale Independent Living-bevegelsen (IL) som kjemper for at personer med funksjonshemminger skal få leve sine liv slik de ønsker det, ha frihet til å ta valg og delta i samfunnslivet på lik linje med andre borgere. Mange i JAG vil trenge støtte av en nærperson for å kunne utøve sin selvbestemmelsesrett, både i assistansen og i livet generelt. JAG jobber for at dette skal aksepteres fullt ut.

IL kjemper mot et medisinsk syn på funksjonshemmede som medvirker til diskriminering og utestengelse. Gjennom å kreve sin selvsagte plass i samfunnet som en likestilt borger og være synlig, jobbes det for å endre holdninger.

Du kan lese mer om Independent Living her