Velkommen til

Jag assistanse

Du vet best hvordan du vil leve!
Vi gjør det mulig… og skreddersyr din BPA.
JAG er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse, og har spesiell kompetanse om BPA til personer som har behov for assistert arbeidsledelse.
JAG informerer

HURRA - Vi får nye nettsider!

Inntil de er klare – ta kontakt med oss på Tlf (+47) 962 09 666 eller e-post post@jagassistanse.no
Følg oss på Facebook
Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Cathrine Schumann
Daglig leder
Tlf: (+47) 469 59 224
cathrine.schumann@jagassistanse.no

Alette Reinholdt
Fagansvarlig rådgiver
Tlf: (+47) 415 11 789
alette.reinholdt@jagassistanse.no

Ranveig Bjørgum
Rådgiver
Tlf: (+47) 905 47 718
ranveig.bjorgum@jagassistanse.no

Anne-Lise Haseth
Rådgiver
Tlf: (+47) 477 00 134
anne-lise.haseth@jagassistanse.no

Grethe Løyning
Økonomimedarbeider – lønn
Tlf: (+47) 476 82 827
grethe.loyning@jagassistanse.no

Ole Peter Motzfeldt
Økonomikonsulent – regnskap
Tlf: (+47) 917 43 245
olepeter.motzfeldt@jagassistanse.no