Interessepolitikk

Interessepolitikk

Foreningen JAGs målrettede arbeid mot stortingspolitikere og departement før BPA ble rettighetsfestet i Norge 1. januar 2015 førte til at også mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse fikk rett til BPA. Foreningens arbeid førte konkret til at «enkle helsetjenester», støttekontakt, avlastning og forebygging av tvang og makt er elementer som skal tas med i timeberegningen.

Foreningen JAG samarbeidet med JAG Assistanse AS mai 2018 om en spørreundersøkelse om BPA for personer som trenger hjelp til arbeidsledelsen. Dette er et fokus ingen andre foreninger har berørt i sine rapporter. Foreningen JAG erfarer at mange kommuner og KS er skeptiske til å innvilge BPA til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. Foreningen JAG vil fremme denne gruppens behov i møte med politikere sentralt og lokalt. Derfor er Foreningen JAG viktig!

Foreningen JAG deltar hvert år på Arendalsuka sammen med JAG Assistanse AS. Der møter vi politikere fra alle partier og andre interesseorganisasjoner. Med stand, brosjyrer og ballonger er vi synlige bybildet. Hovedmedlemmene deltar i presentasjoner og debatter sammen med sine verger.

Foreningen JAG samarbeider interessepolitisk med andre organisasjoner som NFU, NHF og andre BPA-aktører når det er naturlig.