Hjem
/
NYHETSARKIV
/
Jørgen Løvdal til minne
Nyhet

Jørgen Løvdal døde 20. september 2019 etter en tids sykdom. Han ble 78 år gammel. Jørgen var en avgjørende medspiller for at JAG ble etablert i Norge. Med drahjelp fra JAG i Sverige ble Foreningen JAG stiftet i desember 2009 og JAG Assistanse AS februar 2010. Som far til Irene, som hadde en utviklingshemming, var […]

Alette Reinholdt
4. oktober 2019

Jørgen Løvdal døde 20. september 2019 etter en tids sykdom. Han ble 78 år gammel.

Jørgen var en avgjørende medspiller for at JAG ble etablert i Norge. Med drahjelp fra JAG i Sverige ble Foreningen JAG stiftet i desember 2009 og JAG Assistanse AS februar 2010.

Som far til Irene, som hadde en utviklingshemming, var Jørgen aktivt medlem og mangeårig tillitsvalgt i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og i Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Da Irene flyttet til et bofellesskap, opplevde foreldrene raskt at Irene ikke fikk muligheten til å dyrke egne interesser. Hun fikk heller ikke opprettholdt ønsket kontakt med nettverket sitt. Hun mistrivdes. Irene ville heller være i hjemme hos foreldrene. Med hjelp av foreldrene bygde Irene eget hus, og hun fikk etter hvert innvilget BPA. Først i ULOBA, deretter som en av de første med JAG Assistanse AS som leverandør. Irene blomstret. Hun elsket huset sitt, friheten sin og assistentene sine. Dessverre var de siste årene strevsomme for henne. Hun døde i 2017.

Jeg var heldig å møte Jørgen på en SAFO-konferanse høsten 2009. Der ble forsamlingen presentert for JAG i Sverige og forelagt ideen om å stifte den ideelle interesseforeningen JAG i Norge. For at BPA skulle kunne bli en rett også for dem som trenger assistanse til å lede egen ordning, trengte vi JAG og ildsjeler som Jørgen, som ville kjempe for dette. I et møte med mange frammøtte ble stiftelsen av Foreningen JAG en realitet i desember 2009. Irene og Jørgen ble valgt til å lede interimsstyret som skulle fungere til første ordinære årsmøte i mai 2010.  Jørgen fikk også plass i styret i JAG Assistanse fra 2010 til 2017.

På vegne av oss i Foreningen JAG vil jeg minnes og takke for gjestfrihet, gode samtaler, og mange og lange konstruktive møter. Personlig vil jeg sent glemme en helt spesiell tur i mai 2010. Vi trosset askeskyen og kjørte til Stockholm. Irene, Åsta og Jørgen i bobil. Vi i Ellens bil. Å få representere og presentere den norske Foreningen JAG på svenske JAGs årsmøtedager var en opplevelse og en ære.

Jørgen Løvdal ble begravet fra Søgne Gamle kirke 27. september. Våre tanker går til hans kone Åsta, hans tre gjenlevende barn, samt mange hengivne barnebarn. Jørgen, vi vil aldri glemme deg.

Styret i Foreningen JAG v/Ellen Frogner og Anne Elisabeth Frogner

 

Les også

Nyheter

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR ØNSKES ALLE FRA OSS I JAG ASSISTANSE!

Nyheter

Høringsuttalelse fra Foreningen JAG i forbindelse med utvidelse av rettighetsbestemmelsen for bestemte personer over 67 år.

Foreningen JAG avgir med dette følgende høringsuttalelse om «utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år»...
Nyheter

Forebygging av tvangsbruk – Tvangslovutvalgets innstilling

Før sommeren framla Tvangslovsutvalget sin innstilling etter en gjennomgang og vurdering av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. Personer som blir forstått reagerer...